Kristianstadsbygdens framtid 2015

Kristianstadsbygdens Framtid är ett parti som engagerar sig i kommunala och regionala frågor.

Partiet har under de senaste fyra mandatperioderna varit -representerat i kommunfullmäktige under annan partibeteckning. (Sjöbopartiet).

Partiet är obundet till blockpolitik och agerar därmed utifrån kommuninvånarnas bästa, utan att ta hänsyn till uppgörelser och maktkonstellationer mellan vänster- och högerblock. Dylika uppgörelser anser vi vara en katastrof såväl beslutsmässigt som kostnadsmässigt för kommunens invånare.

 

Genom omfördelning av utgifterna vill vi ha vår kommun i ekonomisk balans. Vi vill stoppa fantasilöner, orimliga fallskärmar, avgångsvederlag och pensionsförmåner samt nedbringa konsultkostnader till ett minimum, men med bibehållen god service, ett bra företagsklimat och långsiktiga beslut i viktiga kommunala frågor.

 

Vi arbetar för jämställdhet mellan män och kvinnor och vi stödjer arbetet mot kvinnovåld!

 

 

 

Har Du förslag eller idéer är du välkommen med dessa. Vi tänker liksom tidigare säga ja till bra förslag och nej till dåliga oberoende av vilket parti som kommer med iden. Vi anser att som förtroendevald är det ens skyldighet att göra det bästa möjliga för kommunen och dess invånare och inte säga nej till ett bra förslag bara för att ett annat parti har lagt fram förslaget.

 

Tycker Du att våra idéer är bra? Bli medlem om Du inte redan är det.

Många medlemmar skapar större förutsättningar inte minst ekonomiskt för ett bra valresultat.

 

 

KRISTIANSTADSBYGDENS FRAMTID

Telefon: 0727302025

E-mail: ulf.gilderstam@telia.com

 

POSTADRESS: KBF/Ulf Gilderstam, Villandsgatan 6, 29134 Kristianstad

 

Medlemsavgift 100:- / året. Pensionär och ungdom 50:- / året.

Bankgiro: 5952-1005

 

Styrelsen består av följande personer

 

Gruppledare

Lars Gjestland.

Telefon 0705-302733

 

Ordförande

Magnus Erlandsson.

Telefon 0704540757

 

Vice ordförande

Ulf Gilderstam.

Telefon: 0727302025

 

Sekreterare

Conny Erlandsson

Telefon 0708-431510

 

 

Ordinarie ledamöter

 

Lars-Erik Persson,

Conny Erlandsson,

Bengt Lindström,

Kenneth Olofsson.

Sven-Bertil Svensson.

 

 

Suppleanter

 

Berit Andersson.

Jörgen Nilsson.

Magnus Andersson.

 

 

 

 

Kassör

 

Annette Stührenberg

 

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS