Om

Detta har vi genomfört

 

Tillsättande aven äldreombudsman som stöttar våra gamla i det vardagliga livets bekymmer och skyddar deras rätt i samhället. Dessa ärende handlägges genom medborgarekontoren.

 

FixareMalte.En person som hjälper äldre och rörelsehindrade med bl.a. sådana göromål som kan orsaka fallskador. Detta är genomfört.

 

 

 

Tillkomsten av gågatan vid Domus för att underlätta för våra gamla och rörelsehindrade.

 

Montessoriskolan. En friskola som är mycket omtyckt av lärare, elever och föräldrar. Tack vare vårt parti finns den kvar och kan utvecklas till gagn för våra ungdomar.

 

Vi fick till stånd en bättre trafiksäkerhet vid Söderportskolan där olyckstillbuden varit många.

 

Genom vårt agerande och opinionsbildning blev det stopp för kommunalrådens tilltänkta lönehöjning under 2005 på 4%. Vi tycker att en årslön på 600.000:- räcker mer än väl. Därför motsatte vi oss en lönehöjning på ytterligare 24.000 kronor om året.

 

Vi är motståndare till nuvarande invandrar- och flyktingpolitik. Vi säger ja till de som verkligen är flyktingar oberoende av var de kommer ifrån. När det gäller de som inte är flyktingar utan bara invandrar, där måste kravet vara att dessa skall ordna sin egen försörjning. Den förda invandrarpolitiken löser inga problem. Den skapar istället nya i form av rasism och främlingsfientlighet. För en lyckad integration krävs det att berörda lär sig det svenska språket och så fort som möjligt skaffar sig ett arbete.

Tidigare hade kommunen ett avtal med Migrationsverket om 500 flyktingar/invandrare om året. Genom vår medverkan har detta avtal ändrats till100/år.

 

Vi har hittills lagt ett 20 tal motioner och detta var några exempel på vad vi åstadkommit. Nedan följer några områden som vi kommer att arbeta vidare med:

 

Vi har motionerat om att kommunen skall anställa en "Fixarmalte". Han skall hjälpa gamla och rörelsehindrade med enklare göromål såsom att hänga upp gardiner, byta glödlampor mm, sysslor som kan vara riskfyllda för de äldre att utföra själv. Genom att anställa en sådan person minskar man olycksrisken och kommunen kan tjäna miljoner på lägre vårdkostnader och många äldre slipper onödigt lidande och får det i stället lite enklare i tillvaron.

 

Vi vill återinföra lärlingssystemet. I första hand skall skoltrötta elever erbjudas lärlingsplatser. Duktigt yrkesfolk kommer att behövas i framtiden.

 

Vi vill minska antalet nämnder och styrelser i kommunen då denna byråkrati är enormt kostsam.

Vi kräver också att kommunens konsultkostnader som för närvarande uppgår till nästan 30 miljoner kronor om året sänks. Vi vill återgå till förutvarande politiska organisation då den nuvarande kostar ca 1,5 miljoner kronor för mycket/år.

Vi kommer givetvis att fortsätta kampen för en bättre skola, vård och omsorg. Vi kräver bland annat bättre ordning och reda i skolan.

 

Körkortsutbildningen skall ingå i gymnasieskolan.

 

Vår ledamot Ulf Gilderstam i tekniska nämden har drivit frågan angående städning på helgerna i Kristianstad innerstan och fått igenom vårt krav på att det ska städas även på helgerna.

Tag chansen och var med och påverka din kommun i rätt riktning. Du är varmt välkommen att komma på våra gruppmöten och bilda dig en egen uppfattning om vårt parti är något för dig.

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS